Nordberg Tennisklubb

 • Mail: nordberg.tennisklubb@nordbergtennis.no
 • Website: nordberg.tennisklubb
 • Address: Carl Kjelsens Vei 25D, 0860 Oslo

Baner og anlegg

Nordberg Tennisklubb er eier av 4 tennisbaner og et klubbhus. Vi eier også arealet utenfor gjerdene, men klubbhuset står delvis på grunn eiet av Oslo kommune. De første banene ble anlagt i 1937 og anlegget har vært under stadig utvikling og oppgradering i klubbens over 75 årige historie.

I mange år var det 4 grusbaner, men i 1996 fikk de to øverste banene, bane 1 og 2, fast dekke med betegnelsen plexipave. Dagens klubbhus ble bygget i 1984. Vår første hall kom i 1971 over 1 bane, ny hall over begge banene kom i 1983, den vil bli fornyet i 2014.

Vi har ikke fast vaktmester på anlegget, men trener Hans Granlund har ansvar for renhold inne og i Nordberghallen. Utendørs leier vi hjelp til plenklipping, ugressfjerning, rydding og renhold av banene. Løpende vedlikehold av grusbanene må medlemmene gjøre selv, det er hovedsakelig vanning, valsing og etterfylling av grus.

Banespill

Bare medlemmer har adgang til anlegget. Om sommeren er det timesspill på alle 4 baner. Om vinteren gjelder egne regler for spill i Nordberghallen, se eget avsnitt om hallen og spill innendørs. Det er viktig å følge reglene for spill, både mht spilletider/adgang og bruk av banene, se under.

Faste banetider: Ved siden av den grønne tavlen over baner og spilletider er det oppslag om timer som er opptatt til trening, lagkamper eller turneringer. Dette skal også på den respektive dagen være markert på oversiktstavlen. Når du skal reservere en time er det viktig å se om den er ledig den aktuelle dagen. Er den ledig er det bare å plassere medlemskortet på den aktuelle bane og tid. For faste timer gjelder følgende regler:

 • Baner skal alltid reserveres med kort samme dag
 • Hvis en fast trening ikke er markert med kort på tavlen innen 5 minutter, er timen ledig for andre medlemmer.
 • Er en reservert bane ikke tatt i bruk innen 5 minutter bortfaller reservasjonen og banen kan tas i bruk av andre.
 • Lagkamper går foran andre banereservasjoner, men det anbefales å finne smidige løsninger mellom lagleder og trener.

 Tilgang til banene

 • Kun medlemmer av Nordberg Tennisklubb kan spille på banene. Et medlem kan likevel ha med en gjestespiller hvis banen ikke er opptatt av medlemmer.
 • Skifte av baner finner sted hver hele time.
 • Baner må alltid reserveres med ditt medlemskort:
  Marker med ditt betalte medlemskort på tavlen ved klubbhuset når du ankommer.
  Kortet plasseres for å angi hvilken bane og tid du vil spille på. Dette gjelder begge spillere, eller alle 4 ved doublespill.
 • Reservasjon kan bare gjøres for spill samme dag.
 • Reservasjon med kort bortfaller 5 min etter påbegynt time hvis kortholder ikke er tilstede.
 • Spiller man på en bane uten å ha satt opp sitt medlemskort, kan en annen spiller be spillerne fjerne seg etter først å ha reservert banen med sitt eget kort.
 • Spillere på en bane kan ikke ha sitt medlemskort på vent på en annen bane.
 • Regler for baneprioritering finner du HER

Vedlikehold av banene

Bane 1 og 2 – fast dekke

Bane 1 og 2 har fast dekke, og er tilnærmet vedlikeholdsfrie utover rengjøring. Overflaten er imidlertid sårbar, og det er ikke anledning til for eksempel å sykle, eller bruke skateboard, rollerblades etc. på banene.
Bruk tennisko som ikke setter merker.

Sistemann som benytter banen en dag, må gjerne spyle den ren.

Spill med rene sko. Må du hente baller på grusbanen, rengjør skosålen før du går inn på bane 1 eller 2 igjen. Sand vil slite ned banedekket.

Bane 3 og 4 –  grusdekke

Bane 3 og 4 har grusdekke, og krever mer vedlikehold. Det viktigste er å holde banene fuktige. De skal derfor alltid vannes før spill hvis det er tørt.
På varme sommerdager kan det være nødvendig å vanne også oftere enn hver time.

Når du avslutter spillet, må du benytte de siste fem minuttene til å koste banen slik at den er klar til neste spill. Linjene kostes av kommende spillere.

Vi minner om at anlegget tilhører oss alle. Det er opp til oss å holde det så godt vedlike som vi ønsker det. Husk også at vi er avhengige av goodwill hos naboene, og at unødig støy unngås.

Det må benyttes tennissko med flat såle. Bruk av joggesko er strengt forbudt, de vil ødelegge bane dekket.