Nordberg Tennisklubb

  • Mail: nordberg.tennisklubb@nordbergtennis.no
  • Website: nordberg.tennisklubb
  • Address: Carl Kjelsens Vei 25D, 0860 Oslo

Kontakt Nordberg Tennisklubb

Bruk kontaktskjemaet hvis du vil kontakte oss

For øvrig er vår aktuelle adresser under
Postadresse: Nordberg Tennisklubb, postboks 48, Holmenkollen, 0712 Oslo
Besøksadresse: Carl Kjelsensvei 25 D, 0860 Oslo
Daglig leder Erik Heldor: erheldor@online.no, tlf. 91 30 80 38
Styreleder Hans Erik Lie: hans.erik.lie@online.no, tlf. 90 98 29 14
Hovedtrener Espen Lilleaas: espen.lilleaas@gmail.com, tlf. 90 62 43 07

Don't worry. We never use your email for spam.

Submit Message

Yippie! Your message has been successfully sent. Thank you.

Dang! It looks like there are errors in your form. Try again!