Nordberg Tennisklubb

  • Mail: nordberg.tennisklubb@nordbergtennis.no
  • Website: nordberg.tennisklubb
  • Address: Carl Kjelsens Vei 25D, 0860 Oslo

Nils Erik Heldor

Daglig leder

Er forretningsfører for Nordberghallen, og ansvarlig for økonomi klubb og hall, lisens NTF.

epost: erheldor@online.no
tlf: 91 30 80 38

Øyvind M. Vedeler

Styremedlem

Ansvarlig for Nordberghallen.

epost: oyvind@astron.no
tlf: 48 15 89 62

Brit Berntsen Reinsli

Nestleder

 

epost: bbr@hardinginvest.no
tlf: 91 59 40 25

Tomas Kristensen

Styremedlem

epost: tk@iak.no

tlf: 91 86 63 29

 

 

Gaute Tinnes-Rimehaug

Styremedlem

Sportslig ansvarlig sammen med Solveig Fosser.

 

epost: gauter@me.com

tlf: 900 17 745

 

Hans Erik Lie

Styreleder

Ansvarlig for kontakt med Norges tennisforbund, Tennisregion Østland Øst, søknad om økonomisk støtte, baner.

epost:  hans.erik.lie@online.no
tlf:  90 98 29 14