Innkalling til Årsmøte 2023 – 28.februar kl 19:00

Postet av Nordberg Tennisklubb den 20. Feb 2023


Årsmøte i Nordberg Tennisklubb og Nordberghallen blir TIRSDAG 28. februar 2023 kl. 19:00

Møtet vil bli avholdt i klubbhuset. Sakspapirer til Årsmøtet har blitt lagt ut på klubbens websider, www.nordbergtennis.no.

Dagsorden

Årsmøtet skal:

 1. Åpne Årsmøtet med godkjenning av de stemmeberettigede, valg av møteleder, valg av referent og valg av to medlemmer til å signere protokollen.
 2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.
 3. Godkjenning av saklisten og forretningsorden.
 4. Behandling av Årsberetning for klubb og hall.
 5. Behandling av Sportsberetning.
 6. Behandling av klubbens og hallens regnskap for 2022 i revidert stand og kontrollutvalgets/revisorenes beretning.
 7. Behandle innkomne forslag og saker.
 8. Fastsette medlemskontingent og gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter og halleiepriser.
 9. Vedta klubben og hallens budsjett for 2023.
 10. Godkjenning av klubbens organisasjonsplan.
 11. Lovendring
 12. Foreta valg
 13. Eventuelt

 

Vel møtt!


Komplett innkalling finner du her  Årsmøteinnkalling 28februar23 NTK versjon oppslag


ALLE FORSLAG TIL ÅRSMØTE MÅ VÆRE SENDT TIL STYRELEDER@NORDBERGTENNIS.NO FØR 12:00 13.FEBRUAR

Oslo, 18.januar 2023

Styret i Nordberg Tennisklubb


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.