Regler og rutiner - Politiattest, Trenerattest, Kontraktstyper og Privattimer


POLITATTESTER HAR ALLE TRENERE ANSVAR FOR Å SKAFFE SELV

Det er et krav at alle trenere i NIF som fyller 15 år i år skal levere politiattest.

Har du spørsmål rundt politiattester, så kontakt politiattestansvarlig i NTK Tomas Øivind Kristensen tk@iak.no


TRENERATTESTER – ET KRAV FRA NIF

Dette skriver NIF om trenerattesten:

  • Barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Trenerattesten gir deg et godt utgangspunkt for å lykkes som trener, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.
  • Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener, og kommer i tre versjoner – én for trenere i barneidretten, én for trenere i ungdomsidretten én for trenere i voksenidretten.
  • Når du har fullført Trenerattesten, blir kompetansen synlig på din idretts-CV, og du får tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges beste trenere og utøvere.
  • Kanskje blir du en enda bedre trener for utøverne dine. 
  • Det er tre aldersnivåer, jeg har tatt alle tre, og om det kan være en motivasjon tar det ikke så lang tid å gjennomføre trenerattesten. 
  • Logg inn på https://trener.nif.no og ta Trenerattesten nå. Lykke til!
  •  Trenerattesten er obligatorisk og en forutsetning for at NTK skal få registrert deg som trener i NIF sine arkiver, inkludert registrere at NTK har sett din politiattest 

 Har du spørsmål rundt trenerattesten, så kontakt Klubbens ansvarlige Gaute Tinnes-Rimehaug gauter@me.com


KONTRAKTSTYPER 

Alle i trenerstaben er Midlertidig ansatte, noe som betyr at arbeidskontrakten både har en start og en sluttdato. Hovedtrener har typisk en langtidskontrakt som varer flere år, noe som er tillatt innen idretten selv om Fast ansettelse er hovedregelen i Norge. Andre i trenerstaben har typisk en kontrakt på 15 måneder eller drøyt to år som løper fra skolestart en høst og inkluderer perioden for Sommercamp året etter.

Hovedtrener og noen Trenere med lang fartstid har et Ordinært arbeidsforhold, dvs. de får lønn under sykdom for de Faste timene de har på tennisskolen, og de har Obligatorisk Tjenestepensjon/ OTP med 2% Innskuddspensjon. Siden NAV ikke refunderer sykepenger for ansatte med årslønn under 0,5G, må du ha så mange faste timer at du i løpet av et år forventes å tjene mer enn kr 60.000 i løpet av skoleårets 38 uker for å få et Ordinært arbeidsforhold. 

Nye Trenere, trenere med få timer i uken, Assistenttrenere, Hjelpetrenere og Ringevikarer har en arbeidskontrakt som Frilanser, dvs. de får kun timelønn når de stiller på trening og de har ikke OTP opptjening. Timelønnen er harmonisert mellom de ulike gruppene, og er avhengig av formal- og realkompetanse, alder og markedsverdi.

Privattimer skal faktureres via Klubben og timeprisen er fastsatt og harmonisert av «Sportslig utvalg» i NTK, dvs. Hovedtrener, Sportslig ansvarlig og Daglig leder. Banen bookes og betales av klubbmedlemmet via MATCHi. Det betyr indirekte at kun klubbmedlemmer kan ta privattimer, meld deg inn hvis du er interessert. 

Hans Granlund er fast ansatt som vaktmester på NTK sitt anlegg. Han fylte 70 år sommeren 2023 og har lang fartstid i klubben. Han er ikke lengre trener på gruppenivå, men selger stort sett privattimer på formiddagene. NTK tillater derfor som et unntak at han selger privattimer gjennom sitt Enkeltmannsforetak så lenge han foretrekker det.

 

SALG AV PRIVATTIMER

All organisert trening og privattimer skal skje i regi av klubbens ansatte. Salg av privattimer og gruppetimer på Nordberg Tennisklubb sitt anlegg er dermed forbeholdt de som en til enhver tid har gyldig arbeidskontrakt med klubben. Hjelpetrenere og ringevikarer har ikke tillatelse til å selge privattimer. 

Hvem som har gyldig arbeidskontrakt, skal presenteres på Klubbens hjemmeside. Andre trenere har ikke tilgang til drive næringsvirksomhet i Nordberg Tennis sitt anlegg, og vil bli bortvist fra anlegget av et styremedlem eller daglig leder.

Styret presiserer at klubbmedlemmer ikke har adgang til å engasjere andre trenere enn NTK sine trenere for Privattimer på Klubbens anlegg

For å bli en del av trenerstaben ved NTK må man ha Politiattest.


POLITIATTEST - Eksempel på ferdig utfylt søknad