Regler og rutiner

All organisert trening og privattimer skal skje i regi av klubbens ansatte. Salg av privattimer og gruppetimer på Nordberg Tennisklubb sitt anlegg er dermed forbeholdt de som en til enhver tid har gyldig arbeidskontrakt med klubben. Hjelpetrenere og ringevikarer har ikke tillatelse til å selge privattimer. 

Hvem som har gyldig arbeidskontrakt, skal presenteres på Klubbens hjemmeside. Andre trenere har ikke tilgang til drive næringsvirksomhet i Nordberg Tennis sitt anlegg, og vil bli bortvist fra anlegget av et styremedlem eller daglig leder.

Styret presiserer at klubbmedlemmer ikke har adgang til å engasjere andre trenere enn NTK sine trenere for Privattimer på Klubbens anlegg

For å bli en del av trenerstaben ved NTK må man ha Politiattest.


Alle i trenerstaben er Midlertidig ansatte, noe som betyr at arbeidskontrakten både har en start og en sluttdato. Hovedtrener har typisk en langtidskontrakt som varer flere år, noe som er tillatt innen idretten selv om Fast ansettelse er hovedregelen i Norge. Andre i trenerstaben har typisk en kontrakt på 15 måneder eller drøyt to år som løper fra skolestart en høst og inkluderer perioden for Sommercamp året etter. Hovedtrener og Trenere har et Ordinært arbeidsforhold, dvs. de får lønn under sykdom for de Faste timene de har på tennisskolen, og de har Obligatorisk Tjenestepensjon/ OTP med 2% Innskuddspensjon. Assistenttrenere, Hjelpetrenere og Ringevikarer har en arbeidskontrakt som Frilanser, dvs. de får kun timelønn når de stiller på trening og de har ikke OTP opptjening. Timelønnen er harmonisert mellom de ulike gruppene, og er avhengig av formal- og realkompetanse, alder og markedsverdi.

  

Privattimer skal faktureres via Klubben og timeprisen er fastsatt og harmonisert av «Sportslig utvalg» i NTK, dvs. Hovedtrener, Sportslig ansvarlig og Daglig leder. Banen bookes og betales av klubbmedlemmet via MATCHi. Det betyr indirekte at kun klubbmedlemmer kan ta privattimer, meld deg inn hvis du er interessert. 

Hans Granlund er fast ansatt som vaktmester på NTK sitt anlegg. Han fylte 70 år sommeren 2023 og har lang fartstid i klubben. Han er ikke lengre trener på gruppenivå, men selger stort sett privattimer på formiddagene. NTK tillater derfor som et unntak at han selger privattimer gjennom sitt Enkeltmannsforetak så lenge han foretrekker det.