Baner og anlegg

Nordberg Tennisklubb eier fire tennisbaner og et klubbhus. Vi eier også arealet utenfor gjerdene, men klubbhuset står delvis på grunn eiet av Oslo kommune. De første banene ble anlagt i 1937 og anlegget har vært under stadig utvikling og oppgradering i klubbens over 75 årige historie.

I mange år var det fire grusbaner, men i 1996 fikk de to øverste banene, bane 1 og 2, fast dekke med betegnelsen plexipave. Dagens klubbhus ble bygget i 1984. Vår første hall kom i 1971 over en bane, ny hall over begge banene kom i 1983 og ble fornyet i 2014.

Vår vaktmester på anlegget er trener Hans Einar Granlund som  har ansvar for renhold av klubbhus og i Nordberghallen. Utendørs leier vi hjelp til plenklipping, ugressfjerning, rydding og renhold av banene. Løpende vedlikehold av grusbanene må medlemmene gjøre selv, det er hovedsakelig vanning, valsing og etterfylling av grus.

Banespill

Om sommeren er det timesspill på alle fire baner. Om vinteren gjelder egne regler for spill i Nordberghallen, se eget avsnitt om hallen og spill innendørs. Det er viktig å følge reglene for spill, både mht spilletider/adgang og bruk av banene, se under.

  • Kun medlemmer av Nordberg Tennisklubb kan spille på banene. Et medlem kan likevel ha med en gjestespiller hvis banen ikke er opptatt av medlemmer.
  • Skifte av baner finner sted hver hele time.
  • Timer må reserveres i bookingsystemet vårt :  Matchi

Bane 1 og 2 - fast dekke

Bane 1 og 2 har fast dekke, og er tilnærmet vedlikeholdsfrie utover rengjøring. Overflaten er imidlertid sårbar, og det er ikke anledning til for eksempel å sykle, eller bruke skateboard, rollerblades etc. på banene. Bruk tennisko som ikke setter merker.

Sistemann som benytter banen en sommerdag, må gjerne spyle den ren. Når hallen er satt opp blir banene støvsugd to ganger i uken. 

Spill med rene sko. Må du hente baller på grusbanen, rengjør skosålen før du går inn på bane 1 eller 2 igjen. Sand vil slite ned banedekket.

Bane 3 og 4 - grusdekke

Bane 3 og 4 har grusdekke, og krever mer vedlikehold. Det viktigste er å holde banene fuktige. De skal derfor alltid vannes før spill hvis det er tørt.

På varme sommerdager kan det være nødvendig å vanne også oftere enn hver time.

Når du avslutter spillet, må du benytte de siste fem minuttene til å koste banen slik at den er klar til neste spill. Linjene kostes av kommende spillere.

Vi minner om at anlegget tilhører oss alle. Det er opp til oss å holde det så godt vedlike som vi ønsker det. Husk også at vi er avhengige av goodwill hos naboene, og at unødig støy unngås.

Det må benyttes tennissko med flat såle. Bruk av joggesko er strengt forbudt, det vil ødelegge banedekket.

Nordberghallen

Vi bruker samme system for banebooking som for medlemsadministrasjon (MATCHi). Direktelink til vår bookingssite

Alle medlemmer av klubben har en konto i Matchi. Dersom du ikke har en Matchi konto, må du først registrere deg før du logger inn. Deretter kan du enten søke om medlemskap i Nordberg Tennisklubb eller bestille time i hallen til betingelser som ikke-medlem.

Avbestilling av enkelttimer for dere som har fast time i Nordberghallen:

Det er nå mulig for dere med en fast time i Nordberghallen å avbestille en time. Dersom en annen kjøper den avbestilte timen,
vil dere få ett «klipp» som kompensasjon.

Priser for baneleie finner du her: Baneleie