Slik oppretter du et medlemskap i Nordberg tennisklubb


For å sikre klubbens kapasitet på anlegget vedtok årsmøtet i Nordberg Tennisklubb (NTK) den 15. mars 2022 å innføre medlemsbegrensning i klubben.

Våren 2023 åpner vi opp for et begrenset antall nye medlemmer. Dersom tilstrømningen av nye medlemmer blir stor, kan det bli aktuelt å stenge for nye medlemmer.

MATCHi er nå åpnet slik at nye medlemmer kan registrere seg selv. For å bekrefte ditt medlemskap i NTK krever NIF at din identitet blir bekreftet via opplysninger i Folkeregisteret, så sørg for at navnet skrives inn korrekt og fyll inn eventuelle mellomnavn.

 • Linken på hjemmesiden til NTK fører deg til MATCHi hvor man oppretter en ny konto for hvert familiemedlem.
  • Du må bekrefte kontoen din via linken MATCHi sender deg via epost

 • Finn linken i MATCHi for å søke medlemskap, fyll inn nødvendig info, inkludert kredittkort og betal ditt medlemskap.

 • ADM vil aktivere en link til NIF og du må bekrefte ditt medlemskap i NTK innen 24 timer.
 • Om medlemmet er mindreårig bør foreldrene legge inn opplysninger om «Foresatte» og alternativ fakturaadresse, inkludert foreldrenes epost.


 • Ønsker dere familiemedlemskap, så må det registreres en kontaktperson og alle familiemedlemmer. Familiemedlemskap er en rabattordning, ikke en type medlemskap - kontaktperson vil alltid ha seniormedlemskap. 
  • Kontaktpersonen vil motta faktura på den samlede Årsavgiften for alle, begrenset oppad til årets avgifter
  • NTK godkjenner inntil to personer med seniormedlemskap og et ubegrenset antall juniorer, så lenge de har samme adresse som kontaktperson. 
  • NTK vil gå gjennom medlemmenes praksis hver høst og fjerne seniorer som ikke er berettiget til å inkluderes i rabattordningen.
   • NTK tar utgangspunkt i kontaktpersonens adresse
   • Alle barn på samme adresse er inkludert i rabattordningen, dvs. alle med juniormedlemskap
    • Det året barna fyller 20 år og blir senior kan ett av barna inkluderes i rabattordningen gitt at det ikke fra før av er to seniorer, typisk ektefeller inkludert allerede.
   • Hvis det er flere enn to seniormedlemmer inkludert i rabattordningen, så fjernes de yngste medlemmene selv om de skulle ha samme adresse som kontaktperson.
   • Selv om det kun er to seniormedlemmer inkludert i rabattordningen, så fjernes medlemmer med annen adresse
   • NTK krever at medlemmene har verifisert sitt medlemskap via NIF for å nyte godt av rabattordningen, og NIF sjekker at informasjonen stemmer med Folkeregisteret
  • Skilte foreldre med ulik folkeregistrert adresse, med barn som alle er medlemmer av klubben, vil få rabattordningen etter dialog med administrasjonen. 
  • Klubben vil vurdere hvert tilfelle individuelt, men hvis man sender inn bekreftelse på betalt semesteravgift, så vil studenter kunne omfattes av familierabatten. Ta kontakt med administrasjonen om dette er aktuelt for dere. 
  • Klubben ønsker en smidig innføring av ny praksis i 2023 når det gjelder familierabatt, inkludert kreditering av utstedte fakturaer høsten 2023. 
   • Vi ber medlemmene ta kontakt med administrasjonen om dere mener det er argumenter klubben har oversett.

 

Lykke til, send meg en epost om du lurer på noe.

 

Mvh Roy Larsson
Daglig leder Nordberg tennisklubb
adm@nordbergtennis.no 
 • Ønsker dere faktura tilsendt til foresatte, typisk fordi barna er unge og ikke vil respondere på eFaktura, så kan dere korrigere info i MATCHi.
  • Sendt en epost til ADM hvis dere ønsker at vi korrigerer