Tennisskolen Team Nordberg

For spørsmål om treningen ta kontakt med Shabaz Dad-Chaudhry, hovedtrener for Nordberg Tennisklubb. 

Email: hovedtrener@nordbergtennis.no  Telefon: 90 88 11 90. 


Nordberg Tennis er en klubb i samarbeid med Norges Tennisforbund. Tennisskolen deles inn i seks nivåer: Blått, rødt, oransje, grønt, gult og elite.
Hvert nivå er igjen delt inn i flere nivåer:

Blått nivå er for de aller minste barna. Alder 3-5 år. 

Team Nordberg Red (rødt nivå) deles i tre: Nivå 1, 2 og 3. Alder 6-10 år.

Team Nordberg Orange (oransje nivå) deles i tre: Nivå 1, 2 og 3. Alder 11-13 år.

Team Nordberg Green (grønt nivå) deles i tre: Nivå 1, 2 og 3. Alder 13-15 år.

Team Nordberg Yellow (gult nivå) deles i tre: Ungdomsgruppen, viderekomne og konkurransegruppen. Alder 12-19 år. 

Team Nordberg Elite: Er våre beste juniorer og seniorer. Alder 14-35 år.

Banestørresler - blå, rød, orange, grønnBLÅTT NIVÅ – TennisMoro 
Dette er et kurs for barn mellom 3-5 år. TennisMoro har for tiden ingen faste treninger på NTK. Hovedtrener har planer om å invitere noen lørdager i løpet av skoleåret, nærmere info kommer.


FELLES FOR ALLE NIVÅ

Treningsopplegget følger skolekalenderen for Oslo kommune. De som har deltatt på Tennisskolen TN forrige semester har fortrinnsrett ved oppstart. Er det ledige plasser tas det inn nye fra venteliste ut fra påmeldinger og først-til-mølla-prinsippet. 

Klubbens logikk rundt deltagelse på Tennisskolen er slik:

 • Deltok du på tennisskolen forrige semester så forutsetter vi at du fortsetter inneværende semester.
  • Har du ikke planer om å fortsette på tennisskolen kommende semester, så ønsker vi at du sender en epost til hovedtrener Shabaz slik at vi kan ta inn noen fra ventelista. 
 • Hvis du ikke deltok på tennisskolen forrige semester, men ønsker å starte opp inneværende semester så må du melde deg på vår Venteliste via MATCHi.
  • Vi vil legge ut en link her til våre Ventelister i MATCHi våren 2023, trolig i juni måned. Skoleåret 2023 - 2024 har vi fulle ventelister.
  • For å delta på Tennisskolen Team Nordberg må man være medlem av klubben. 

Ved oppstart er det alltid noen som bytter gruppe pga. økte ferdigheter eller fordi skoleplanen og andre kveldsaktiviteter gir begrensninger for den enkelte. Det ligger derfor i sakens natur at de første ukene går med til å få dette på plass. 

Høsten 2023 var skolestart og dermed oppstart for Tennisskolen TN, mandag 21. august. Siste skoledag før juleferien er onsdag 21. desember. Første skoledag etter juleferien er tirsdag 2. januar 2024.For flere detaljer se oversikten under. 

 

ØNSKER DU Å STÅ PÅ VENTELISTE FOR KURS PÅ TENNISSKOLEN TEAM NORDBERG?

Ønsker du å stå på venteliste kan du fylle ut skjemaet under. Merk at det kreves at du er medlem for å kunne stå på ventelisten. Er du ikke medlem i dag kan du bli Ventelistemedlem (= støttemedlem) slik at du kan få verifisert ditt medlemskap i NTK av NIF, noe som også inkluderer verifisering av dine personopplysninger via Folkeregisteret. Ta kontakt med hovedtrener eller daglig leder via epost om du har spørsmål.

Fra rundt april/ mai har vi kommet så langt inn i semesteret at det er lite aktuelt med formelle ventelister

 • Meld deg på en ny venteliste som kommer ifra september/ oktober om du ikke fikk plass fra oppstart på høsten


RØDT NIVÅ - TN Red
Dette kurset passer for spillere mellom 6-10 år. 

ORANSJE NIVÅ - TN Orange
Dette er kurset for deg som har vært igjennom rødt nivå og lært deg tilhørende ferdigheter. En nybegynner/viderekommen som er over 10 år kan også melde seg på dette kurset.

GRØNT NIVÅ - TN Green
Dette er kurset for deg som har vært igjennom rødt og oransje nivå og lært deg tilhørende ferdigheter. En nybegynner/viderekommen som er over 13 år kan også melde seg på dette kurset.

GULT NIVÅ - TN Yellow 
Dette er kurset for viderekomne og ungdomsgruppen, men som ikke har fokus på konkurranse.

GULT NIVÅ - TN Yellow - Tigers 

Tigers er for viderekommende og en konkurransegruppe.

GULT NIVÅ - TN Yellow  - Lions 

Lions er for viderekommende og en konkurransegruppe med utvidet fokus og ressurser. Pris inkluderer tre tennistimer og en time med fysisk trening i uka. Fredager kan man også være med på FYS / fysisk innetrening på Norges Idrettshøyskole/ NIH med Elitegruppa. Videoanalyse av spillerne inngår også som en del av tilbudet. Denne gruppen kan man ikke melde seg på, men man må søke seg til. Dette er en satsningsgruppe og man får ikke redusert pris om man ikke kan delta på alle timer. 

GULT NIVÅ - TN Yellow  - Elite
Elite er NTK sin konkurransegruppe med høy fokus og mye ressurser. Pris inkluderer inntil seks tennistimer og en time med fysisk trening i uka. Fredager er det innetrening på Norges Idrettshøyskole. Videoanalyse av spillerne inngår som en del av tilbudet. Dette er en satsningsgruppe og man får ikke redusert pris om man ikke kan delta på alle timer. 

Hovedtrener følger tett opp på de ulike Norgesmesterskapene, både via oppkjøringstrening noen dager før NM begynner og under NM. NM lag junior innendørs som normalt avholdes rett i forkant av påsken og til og med onsdag før Skjærtorsdag, NM lag junior utendørs i Frognerparken i august og  og NM lag junior (Oslo, oktober/november). 

Du kan lese mer under fanen: "Team Nordberg Lions og Elite - Konkurransegrupper"

For mer info eller påmelding kontakt vår hovedtrener Shabaz.

Nye priser fra 1. august 2023, ingen endringer våren 2024.

Strøm og olje er de største kostnadene klubben har til drift av Nordberghallen. Historisk har disse kostnadene vært opp mot 75% av de totale kostnadene for hallen, men via fornuftig fyring så forsøker vi å holde prisene så lave som mulig.

Prisene holdes uforandret våren 2024. Prisene vil revurderes sommeren 2024 og justering blir avhengig av KPI-utviklingen. 

Når man starter opp på høsten så forventer klubben at man ønsker å fortsette på vårsemesteret. Så med mindre man gir beskjed før skolen slutter til jul, så blir man fakturert for vårsemesteret. Melding om dette skal skje via mail til adm@nordbergtennis.no.

Klubben har samme praksis som de fleste idrettsklubber om å ikke refundere fravær i løpet av semesteret. Over flere år vil det alltid kunne oppstå noe fravær, enten plutselig som ved sykdom eller planlagt som ved konfirmasjonsforberedelser. 

 • Heller ikke her vil klubben refundere for deler av semesteret, unntaket er hvis man sier ifra seg plassen resten av semesteret og klubben får anledning til å fylle opp gruppen med deltagere fra venteliste. 

Prisstruktur våren 2024

Prisene forblir uforandret våren 2024. Men for medlemmer med færre kursdager en "standard" for gruppen så kan det være endringer for å harmonisere "kostnaden pr. kursdag. Prisen stiger også litt med nivå.


NTK bruker eFaktura 

NTK bruker konsekvent eFaktura, da finner du fakturaen hos din bankforbindelse og du slipper å punche KID og annen betalingsinformasjon. Faktura via epost har lett for å havne i spamfilter, så kun purringer sendes via epost. 

For at du skal kunne motta eFaktura fra nye utstedere, så du ha slått på funksjonen "Alltid eFaktura" som DNB kaller det. 

Siden dere skal motta fakturaer både for dere selv og deres barn, så fungerer det best om dere benytter de voksnes epost og mobilnummer. Hvis man bruker ungdommenes epost og mobilnummer, og ungdommene har egen bankkonto, så vil eFaktura havne hos ungdommenes bankforbindelse.

 • Skal dere sikre at dere som voksne mottar faktura, og unngå at den havner hos ungdommen og risikere at de ikke sier ifra, så må dere logge dere inn og fylle ut alternativ fakturaadresse på MATCHi kontoen til ungdommene. 
  • Får dere det ikke til, så send ADM en epost så fikser vi deteFaktura - Privat Home


Utfordinger med likviditeten? (Betalingsproblemer?)

Alle kan oppleve at uforutsette hendelser og utgifter kan gi familien et likviditetsproblem. I slike situasjoner er det ikke uvanlig at familier får behov for å utsette noen betalinger.

Når det gjelder kursavgiften på tennisskolen så ligger prisene på de ulike nivåene tilgjengelig på klubbens hjemmeside. Klubbens forutsetter derfor at alle som melder seg på kurs kan innfri sine forpliktelser og gjøre opp de fakturaer vi sender ut til rett tid. Klubben er avhengig av å kunne gjøre opp våre forpliktelser til leverandører og betale lønn til ansatte til rett tid for å opprettholde vårt gode renomme.

Så selv om kursavgiftene er høye på enkelte nivå, mener vi utgiften er forutsigbar og normalt skal kunne betales ved forfall av alle familier.

Men har det skjedd uforutsette hendelser som bidrar til et kortsiktig og uventet likviditetsproblem, så ta kontakt med administrasjonen før forfall om du har behov for å dele opp faktura.

 • Har du tidligere gjort opp ditt utstående som avtalt, vil klubben normalt akseptere at du delbetaler 50% av faktura ved forfall og resten en måned senere.
  • Bruk da KID på tilsendt faktura og betalt minst 50% ved forfall, og resten måneden etter. Bruk samme KID ved begge innbetalinger
 • ADM vil da utsette forfall på faktura en måned, og vi vil ikke purre før etter dette forfallet - og du slipper purregebyr og risikoen for morarenter. 
 • I spesielle tilfeller med særlig store fakturaer, så kan ADM godkjenne betaling i månedlige rater, likevel slik at alt er gjort opp før semesterslutt.
  • Dette er en tillitsbasert ordning og krever en skriftlig avtale med ADM. 

Klubben forutsetter at alle utestående er betalt før man får delta på kurs i et nytt semester. Har du utestående ved semesterstart, så risikerer du å bli utestengt fra treningene og at medlemmer på venteliste blir prioritert inn på tennisskolen. 

Siden det er en forutsetning for å kunne delta på kurs at man er medlem av klubben, så kan man heller ikke delta på kurs om man har utestående Medlemskontingent som er forfalt. Minner om at Medlemsavgiften for 2024 først blir fakturert etter Årsmøtet, normalt i mars måned. 


Flere skal få muligheten å spille tennis – Inkludering og mangfoldstiltak fra NTF - mulighet for stipend

Norges Tennisforbund har fått innvilget sin søknad til inkludering og mangfoldstiltak – Tennis for økonomisk svakere grupper. I tillegg har BNP Paribas gått inn i dette prosjektet med økonomiske midler. NTF har med midlene fra Kulturdepartementet (KUD) og BNP Paribas opprettet et fond på 1,4 millioner kroner.

Hele beløpet skal brukes ut til klubbene. Tidsperioden for aktiviteter tilknyttet denne ordningen er juni 2023 – august 2024. NTF ønsker at flere skal få muligheten å spille tennis. Med denne ordningen tilrettelegger NTF for at klubbene kan inkludere flere barn og ungdommer som ellers ikke hadde hatt mulighet å delta.

Målgruppen er barn og unge i alderen 6-19 år i familie med vedvarende lav inntekt

Mer info om ordningen finner dere på NTK sin hjemmeside - Affinity v04 (tennis.no)

Klubben må lagre et dokument med Navn, fødselsdato og kontaktinformasjon til deltakere som har deltatt i aktiviteter med innvilgede midler. Dette skal lagres internt på et sikkert sted så at det ikke er offentlig tilgjengelig. Notatet skal være tilgjengelig for NTF og Lotteri- og stiftelsestilsynet ved eventuelt bokettersyn.

Nordberg tennisklubb har fått innvilget kr 54.150 av NTF for perioden frem til august 2024.

Disse midlene skal brukes til stipend for barn og unge i alderen 6-19 år i familie med vedvarende lav inntekt som ellers ikke ville hatt mulighet til å delta på Sommercamp 2023 og 2024, eller tennisskolen høsten 2023 og våren 2024. 

Til Sommercamp 2023 ble det delt ut to stipend av kr 2.900 for en ukes deltagelse,

 • Restbeløpet til fordeling fra høsten 2023 er derfor kr  48.350

 

Vedvarende lavinntekt betyr at en husholdning i snitt har tjent under 60 prosent av medianinntekten i Norge i løpet av de siste tre årene

Det er krevende å finne konkrete tall for en lavinntektsfamilie, man kalkulasjonen under kan være en veiledning for at din familie klart defineres som en Lavinntektsfamilie. 

Relativ fattigdom handler om hvorvidt man har nok ressurser til å kunne delta i samfunnet på lik linje med andre. I Nordre Aker regnet man i 2020 med at 20% av familiene var lavinntektsfamilier.


Søk om stipend fra NTK - klubben har noen interne retningslinjer for tildelingen av midler for skoleåret 2023-24:

 • NTK gir stipend kun til å dekke en trening i uka
  • Behovet er større en tildelingen fra NTF, så midlene må fordeles slik at de skal strekke til flere deltagere.
  • Det er et ønske fra NTF at man spiller minst to ganger i uken, men intet krav. Men når familien søker om stipend må man kunne betale for de øvrige dagene med trening i uka, eller redusere antall treninger ned til en gang i uka.
  • NTK gir ikke stipend for å dekke medlemskontingent, den må familien betale selv. 
 • Familien må via en epost til ADM bekrefte at de ønsker å søke om stipend og at de fyller tildelingskriteriene
  • I søknaden må familien oppgi:
   1. At familien klart defineres som en Lavinntektsfamilie, ref. tabell over. 
   2. At familien antar at de har en familieinntekt blant de 20% med lavest inntekt i Nordre aker, ref. info over om relativ fattigdom.
   3. At familien har så lav inntekt eller endret privatøkonomi at uten stipend står medlemmet i reell fare for å måtte slutte på tennisskolen, ref. målet om å nå barn og unge som ellers ikke hadde hatt mulighet å delta på tennisskolen.
  • Klubben ønsker ikke tilsendt noen dokumentasjon, ordningen er basert på tillitt og familiens skjønn. 
 • Søknaden og opplysningene behandles konfidensielt, og informasjonen deles kun med de som har et saklig behov for innsikt. 
  • Dette er styrets leder Øyvind Vedeler, styrets nestleder Thomas Rygg Hannestad og daglig leder Roy Larsson.
  • Hovedtrener Shabaz Dad-Chaudhry kommer tidvis med innspill til kandidater til stipend. Han deltar ikke i saksbehandlingen, men får får innsikt i utfallet av søknadene når det er et saklig behov, som for eksempel når det betyr redusert antall dager og/ eller bytte av treningsgruppe. 

Søknad sendes til Roy Larsson via adm@nordbergtennis.no

 • Synes dere det blir krevende å formulere søknaden som beskrevet over, så sendt meg uansett noen ord så kan jeg etter litt dialog bekrefte vår felles forståelse i en epost til dere som blir klubbens saksunderlag. 

Status stipend under behandling og tilgjengelige midler ved utgangen av oktober 2023 

Status pr medio november i dag er at seks familier er tildelt stipend eller har saken under behandling.

 • Det er da ingen udisponerte midler etter tildelinger gjort høsten 2023 for skoleåret 2023 -24. 
 • Neste mulighet blir da å søke for Sommercamp 2024 og for kurs høsten 2024 gitt at NTK får tilført friske stipendmidler. 


NY STIPENDMULIGHET - KORT SØKNADSFRIST 1. MAI 2024 - FRA BYDEL NORDRE AKER 

Bydel Nordre Aker har gjort det mulig å søke om å få dekke trenings- og medlemsavgift for Barn og unge opp til 19 år med bostedsadresse i Bydel Nordre Aker som ikke har råd til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. 

Send UMIDDELBART en epost til adm@nordbergtennis.no når du leser dette om du tror dette kan være aktuelt for dere

 • Så sjekker vi ut mulighetene sammen - husk det er kort tid frem til 1. mai

Full konfidensialitet, kun daglig leder er involvert i saksbehandlingen.

Mvh Roy


 • Epost er sendt til alle junior medlemmer 23.04.24.  


INFO FRA NORDRE AKER BYDEL

Tilskudd til fritidsaktivitet

Vi vil at flere barn og unge skal delta i meningsfulle fritidsaktiviteter. Derfor vil vi dekke medlems- og treningsavgift innenfor idrett, kultur eller andre organiserte aktiviteter for barn og unge.

Midlene i ordningen er begrenset. Det innebærer at søkere ikke har krav på tilskudd, selv om alle kriteriene for å få tilskudd er oppfylt.

Fullstendige retningslinjer med alle krav og kriterier for å søke (PDF).