Privattimer med trener

Kontakt en av våre dyktige trenere om du ønsker private timer: Trykk på denne linken for å se trenerteamet

All organisert trening og privattimer skal skje i regi av klubbens ansatte, dvs. de som til enhver tid presenteres under siden for klubbens trenerteam.

Salg av privattimer og gruppetimer på Nordberg Tennisklubb sitt anlegg er dermed forbeholdt de som en til enhver tid har gyldig arbeidskontrakt med klubben. 


Privattimer skal faktureres via Klubben og timeprisen er fastsatt og harmonisert av «Sportslig utvalg» i NTK, dvs. Hovedtrener, Sportslig ansvarlig og Daglig leder.

  • Banen bookes og betales av klubbmedlemmet via MATCHi og kommer i tillegg til prisen man betaler for privattimen. 
  • Fra medio november 2023 er det besluttet at kun medlemmer skal tilbys privattimer.
    • Klubben er fortsatt åpen for nye medlemmer, så er du interessert, så meld deg inn og bli medlem. 


Trenerne skal legge inn info i Calender / Visma timeregistrering med navn på medlemmet, samt tidspunkt for når timen ble gjennomført, ikke legg inn kun antall timer. 


Hans Einar Granlund er fast ansatt som vaktmester, han fylte 70 år sommeren 2023. Han er ikke lengre trener på gruppenivå, men selger stort sett privattimer på formiddagene. NTK tillater som et unntak at han fastsetter sin egen timepris og får fortsetter å selge privattimer gjennom sitt Enkeltmannsforetak så lenge han foretrekker det.