Medlemskap


For tidligere medlemmer som skal betale ny kontingent, benyttes følgende link:
https://www.matchi.se/profile/remotePayments

For nye medlemmer (som ikke har vært medlemmer tidligere) benyttes følgende link
https://www.matchi.se/facilities/membership/NordbergTK


Familiemedlemskap. 
Dersom dere ønsker å søke om familiemedlemskap, som egentlig er en rabattordning, så bruker du lenken under. Marker at dere ønsker familiemedlemskap og legg inn opplysninger om kontaktpersonen først. Du kan så legge til nye medlemmer. NTK godkjenner familiemedlemskap (rabatt) for inntil to Seniorer og alle barn med felles folkeregistrert adresse. Betaling av medlemsavgift er siste steg, MATCHi får etter hvert flere betalingsaltrnativer.
https://www.matchi.se/facilities/NordbergTK?lang=no
 
Verifisering av dine data
For å sikre at klubbens data om deg i MATCHi er oppdatert, må du gå inn og verifiserer dine personopplysninger. Det må være samsvar mellom MATCHi og NIF sin database En inngang til alt! - Min idrett. Alle mellomnavn må med,  mellomnavn er ikke etternavn og må stå i rett rubrikk og fødselsår må være korrekt. NIF sjekker med info i Folkeregisteret for å verifisere ditt medlemskap i NTK. Se NIF sine hjemmesider for mer info Bekrefte medlemskap (idrettsforbundet.no)

https://www.matchi.se/profile/edit

Direktelink til vår nye side er: : https://www.matchi.se/facilities/NordbergTK

For detaljert beskrivelse av hvordan du oppretter et medlemskap i NTK, se undermeny til Medlemskap - "Opprettelse av medlemskap i NTK".

Opprettelse av medlemskap i NTK (nordbergtennis.no)

Medlemskontingenter 2024

Medlemskontingenter fastsettes av Årsmøtet. I 2024 ble det avholdt tirsdag 12. mars. I 2025 er det planlagt mandag 24. mars fra 19:00 på klubbhuset.

Nye priser legges inn i MATCHi før årsskiftet, slik at det er ingen rabatter å hente ved å betale før Årsmøtet, i motsetning til hva det har vært tidligere år. 

Årsmøtet har tradisjon for å følge styrets innstilling til prisjusteringer, men skulle det skje at prisene blir lavere enn styrets innstilling, vil medlemmer som har innbetalt før Årsmøtet selv bære risikoen, så administrasjonen vil ikke refundere medlemmene for et eventuelt avvik. 

Medlemsavgiften dekker blant annet klubbens kontingent til Norges Tennisforbund med kr 120 for juniorer og kr 280 for andre i 2024 og 2025..Familiemedlemskap, som egentlig er en rabattordning og ikke en medlemstype, kan inkludere inntil to seniorer og alle barn med felles folkeregistrerte adresse.

  • Skilte foreldre med ulik folkeregistrert adresse, med barn som alle er medlemmer av klubben, vil likevel få rabattordningen etter dialog med administrasjonen. 
  • Klubben vil vurdere hvert tilfelle individuelt, men hvis man sender inn bekreftelse på betalt semesteravgift, så vil studenter kunne omfattes av familierabatten. Ta kontakt med administrasjonen om dette er aktuelt for dere. 
  • Denne nye praksisen rundt familierabatter ble innført i 2023, og fungerer nå etter intensjonen - en rabattordning for familier med mange medlemmer uten egen inntekt. 

Sommercamp og ventelistemedlem JR og Støtte- og ventelistemedlem SR kan ikke brukes av aktive spillere. Med disse medlemstypene kan du veerken booke baner eller delta i turneringer.


ØNSKER DU Å STÅ PÅ VENTELISTE FOR KURS PÅ TENNISSKOLEN TEAM NORDBERG 

Støtte- og ventelistemedlem har fått en ny funksjon. Når man ikke er medlem, men vurderer å bli det avhengig av om man får delta på et av klubbens kurs, kan man sette seg på en venteliste på aktuelt kurs via MATCHi.

 • Når dette blir aktuelt igjen, vil det publiseres via MATCHi trolig fra høsten 2024. 


Ønsker du å stå på venteliste kan du fylle ut skjemaet under. Merk at det kreves at du er medlem for å kunne stå på ventelisten. Er du ikke medlem i dag kan du bli Ventelistemedlem (= støttemedlem) slik at du kan få verifisert ditt medlemskap i NTK av NIF, noe som også inkluderer verifisering av dine personopplysninger via Folkeregisteret. Ta kontakt med hovedtrener eller daglig leder via epost om du har spørsmål.

https://www.matchi.se/forms/9FV8R9JDJu9l5d6IbtvZ


Årsavgiften står som "feilaktig" som forfalt i MATCHi fra 1. januar.

Fra Årsskiftet og frem til Årsmøtet står Årsavgiften "feilaktig" som forfalt i MATCHi.

Dette står slik i MATCHi fordi de ønsker at medlemmene skal betale Årsavgiften gjennom dem fordi de får en avgift av sin omsetning – på linje med Eurocard og andre. Dette kan ikke klubben gjøre noe med. 

 Årsavgiften  2024, og størrelsen bestemmes på Årsmøtet, normalt medio mars hvert år. 

 • Derfor er Årsavgiften formelt ikke forfalt, selv om det ser slik i MATCHi
 • Årsavgiften blir fakturert av klubben etter Årsmøtet, og forfall formelt først på dette tidspunkt.  

 Nye priser i Nordberghallen fra 1. august 2023, ingen endringer våren 2024.

Strøm og olje er de største kostnadene klubben har til drift av Nordberghallen. Historisk har disse kostnadene vært opp mot 75% av de totale kostnadene for hallen, men via fornuftig fyring så forsøker vi å holde prisene så lave som mulig.

Prisene holdes uforandret våren 2024. Prisene vil revurderes sommeren 2024 og justering blir avhengig av KPI-utviklingen. 

Medlemmer som har Faste timer i hallen blir fakturert for 18 uker vårsemesteret 2024, og 17 uker for høstsemesteret. 

Høsten 2024 vil Voksenkursene kun faktureres for høstsemesteret, dvs. kr 3.050 med dagens priser. Voksenkursene for våren 2024 ble fakturert høsten 2023.


RETNINGSLINER FOR AVKORTET AKTIVITETSAVGIFT OG REFUSJONER

 • Retningslinjene er styrende for daglig leder, men han har fullmakt til å gjøre balanserte unntak i dialog med foreldrene
  • Klubben bestreber seg på åpenhet og likebehandling. Retningslinjene vil derfor endres og omformuleres etter hvert som praksis tilsier det
 • «Bransjestandard» i idrettsverden er at man ikke får fradrag for kortere fravær, kun fravær som gjelder ut et semester
  • Og da må man også si fra seg plassen for å kunne frigjøre den til noen på venteliste. 
  • Så ved sykefravær, konfirmasjonsforberedelser og annet kortere fravær så gis det normalt intet fradrag. 
 • Man får kun refusjon grunnet en ytre dokumenterbar hendelse, ikke fordi man slutter av egen fri vilje
  • Eksempler kan være langtids sykemelding fra lege, utveksling om man er student, osv. 
 • Man får avkortning fra det tidspunkt man skriftlig sier ifra til ADM
  • Ikke fra det tidspunkt man mener medlemmet har uteblitt fra trening eller man muntlig har sagt ifra til trener…
 • Antall kursdager på høst og vår er ulike, men når det gjelder refusjoner så bruker vi et gjennomsnitt på 95 dager som «norm» i kalkulasjonen = 19 uker
  • Kursavgiften er lik høst og vår… selv om antall kurs-/ skoledager er forskjellige
  • Et skoleår er 190 dager, med fordelingen 85 dager i høstsemesteret og 105 dager i vårsemesteret som «normalen»
   • Avrundet er skolesektorens kalkulasjoner 5/11- deler høst og 6/11-deler vår, eller 45% og 55%
   • Det er komplisert å beregne antall dager inklusive ferier og skaper grunnlag for «detaljdiskusjoner» med foreldre, noe vi bør unngå
 • Klubben bruker bare hele uker i kalkulasjonen
  • Ingen fratrekk for høstferie, vinterferie eller påskeferie
 • De første fem ukene av kursperioden får man ingen avkortning
  • Da må man ha gitt beskjed før juleferien starter – fordi man fortrenger andre deltagere og sammensetningen av de ulike gruppene
  • I praksis er dette ikke så relevant på høsten fordi klubben bruker de første måneden til å «feste medlemmene til de ulike gruppene» og gjør opp status medio september før vi fakturerer.
 • En fraværsperiode må være på minimum åtte uker for å utløse en refusjon
  • Det betyr at man ikke får refusjon for de siste åtte ukene før semesterslutt, dvs. november og desember, samt mai og juni.
   • Man må skriftlig si ifra senest medio oktober og medio mai for å utløse refusjon på slutten av et semester
  • Når man får refusjon står klubben fritt til å gi plassen til medlemmer som står på venteliste

 

 • Eksempel 1 - for medlem av NT Elite er det fakturert 17.700 for våren 2024
  • Medlemmet gav beskjed 18. mars om fravær ut semesteret
   • Normtall er 19 kursuker i et semester
   • Medlemmet har vært kursdeltager gjennom 11 uker, fravær i 8 uker.
   • 17.700 / 19 x 11 = 10.247 = 10.250 er korrigert aktivitetsavgift 
  • Klubben sender kreditnota på kr 7.450

 

 • Eksempel 2 - for medlem av Yellow er det fakturert 7.030 for våren 2024
  • Medlemmet gav beskjed 2. april om fravær ut semesteret
   • Normtall er 19 kursuker i et semester
   • Medlemmet har vært kursdeltager gjennom 13 uker, fravær i 6 uker.
   • Fraværet er kortere enn 8 uker, så det gis ingen refusjon fra klubben
   • 7.030 / 19 x 13 = 4.810 er korrigert aktivitetsavgift 
  • Medlemmet får ingen refusjon, og bærer selv ulempen tilsvarende kr 2.220


Reserver bane i Matchi

Logg deg på i Matchi og book bane. Her finner du informasjon om når baner er ledig, slik at du kan tenke fremover!
https://www.matchi.se/facilities/NordbergTK

MATCHi jobber med å lansere flere betalingsløsninger før årsskiftet 2023, både Vipps. Apple Pay, Google Pay og Kredittkort (mer enn ett kort kan nå lagres).

Klubbrabatter i A Sport

Nordberg Tennisklubb har inngått et samarbeid med A- Sport – Sportsbutikken på Oslo Tennisarena (OTA) på Hasle for 2023 sesongen.

A-Sport fører et bredt utvalg av tennisutstyr fra alle de kjente leverandørene. Deler av utvalget kan ses her: www.tennisbutikken.no

Alle medlemmer i Nordberg Tennisklubb får 25 % rabatt på alle varer i butikken (unntatt ballmaskiner). I tillegg er det fast lav pris ved kjøp av Wilson og Tretorn baller til kr. 69,- pr. rør og fast pris på strenging for kr. 200,- (med egen streng) og kr. 280,- (uten streng)

A-Sport vil også forvalte vår klubbkolleksjon.

PDF for nedlasting: Medlemsinfo Ny klubbavtale

Lisensperiode for 2024 - Info fra Norges Tennisforbund

Ny lisensperiode for 2024 vil bli generert og utsendt nå før jul. Spillere som har betalt tennis- eller padellisens for 2023 vil automatisk få tilsendt lisens for 2024. Spillerne vil også finne lisensen på profilen sin i Min Idrett. Alle som skal delta i en lisenspliktig turnering må ha registrert innbetalt lisens før turneringsstart. 

Det er en liten økning i satsene på lisensen for 2024 (vedtatt på Tinget oktober 2023). Jeg presiserer at lisens for veteraner gjelder kun for de som er fylte 70 år (ikke de som spiller veteranturneringer eller veteranlagkamper). Se satsene nedenfor:

 • Barnelisens (født 2012-2018) kr 0,-
 • Junior (født 2005-2011) grunnlisens kr 360,-  (utvidet lisens kr 620,-)
 • Senior (født 1955-2004) grunnlisens kr 510,- (utvidet lisens kr 760,-)
 • Veteran (født 1954 og tidligere) grunnlisens kr 350,- (uten forsikringsdekning) og utvidet lisens kr 760,- (med forsikringsdekning).

Diverse info om lisens finner du her, Lisens - Norges Tennisforbund.

Fra og med i år vil det kun være anledning til å betale lisensen med online betaling, dvs via vipps eller med kort. Det vil påløpe et transaksjonsgebyr på kr 30,-. 

Jeg ber klubbene informere sine utøvere som er født i 2011 om at de i 2024 må betale juniorlisens. Disse har ikke tidligere måtte betale for lisensen da de har hatt barnelisens under 12 år og betalt kr 0,-.

På vegne av Norges Tennisforbund

Aasa Auensen

Registrering av nye lisenser skal skje via klubb.

 • De som har behov for lisens for første gang må bestille dette via adm@nordbergtennis.no
  • Klubbens rutine er at vi sender dere en kopi av faktura for lisensen så dere ser at den er bestilt, da får dere også idrettsnummeret dere skal bruke ved påmeldinger
 • Betaling må skje via MinIdrett, NIF skriver at online betaling via Vipps eller kort er eneste mulighet fra 2024. - En inngang til alt! - Min idrett
  • Barnelisens er gratis, så den kan dere brukes umiddelbart til påmeldinger. 


Husk at det tar litt tid før lisensen blir registrert, dessuten må betalingen synkroniseres mellom databasene hos NIF, så ta kontakt i god tid. 

Betalingen blir registrert umiddelbart i Min Idrett hos NIF, men på grunn av synkronisering med Tournament Software er det ikke mulig med online påmelding før dagen etter betaling.

Mvh Roy