Klubbinformasjon

Vår visjon

Nordberg Tennisklubb skal være en åpen og solid nærmiljøklubb hvor både mosjonister og konkurransespillere har et godt sportslig tilbud.

Vi er en nærmiljøklubb i Nordre Aker bydel hvor storparten av medlemmene kommer fra Korsvoll, Nordberg, Kringsjå og Sogn. I bydelen vår er det ytterligere 4 klubber: Grefsen, Berg, Tåsen og Ullevål. Dessuten har den private klubben Bakkehaugen 2 baner og på Voldsløkka er det 3 offentlige baner

Nordberg Tennisklubb har 4 baner, 2 hard court (plexipave) og 2 grusbaner. Nordberghallen består av en boble over bane 1 og 2 som er hard courtbanene. I tilknytning til banene har vi et klubbhus med garderober og lager i underetasjen og stue og kjøkken i 1. etasje.

Klubbens lover finner du her: Lov-for-Nordberg-Tennisklubb-15mars2022

Alle 4 baner er åpne for medlemmer fra ca. 1. mai til 1. oktober. I perioden medio september til medio april er Nordberghallen oppblåst over bane 1 og 2 og man kan spille innendørs i ca. 14 grader høst, vinter og vår. Alle som spiller utendørs må være medlemmer av klubben. Innendørs leier vi også ut timer til andre, men de må betale mer enn medlemmer.

Klubben har 3 fast tilknyttede trenere og flere hjelpetrenere. Vi benytter Norges Tennisforbunds konsept for trening, Play and Stay. Det innebærer at alle spiller med utstyr som er tilpasset den enkeltes ferdighetsnivå. Dette er spesielt viktig ved tennistrening for barn og unge. Der vil man begynne på 1. nivå som er rødt og etter hvert gå over til oransje, grønt og gult nivå, men bare hvis ferdighetene er utviklet til det nye nivået.

Spill utendørs

Når Nordberghallen er demontert i slutten av april er det klart for utendørsspill på alle baner. Booking gjør du på Matchi. 

Det er anledning til å ta med en gjest, men to medlemmer går foran ett medlem og en gjest. Lagkamper og turneringer går foran annet spill.
Følg med på Matchi om når det er lagkamper og turneringer.


Spill innendørs

Spill i Nordberghallen er basert på utleie av faste timer. Klubben disponerer en del timer for trening. Timer utover det kan medlemmer (og andre) leie for hele sesongen, ca. 31 uker. Allerede i juni får alle medlemmer som inntil da har betalt kontingent tilbud om å leie timer i Nordberghallen. Timene fra mandag til torsdag kl. 16 – 22 er spesielt populære og har høyere pris enn andre timer. Se priser under «baner og anlegg». Det er anledning til å spille på ledige timer ved kjøp via Matchi.