Slik oppretter du et medlemskap i Nordberg tennisklubb


For å sikre klubbens kapasitet på anlegget vedtok årsmøtet i Nordberg Tennisklubb (NTK) den 15. mars 2022 å innføre medlemsbegrensning i klubben.

Våren 2023 åpner vi opp for et begrenset antall nye medlemmer. Dersom tilstrømningen av nye medlemmer blir stor, kan det bli aktuelt å stenge for nye medlemmer.

MATCHi er nå åpnet slik at nye medlemmer kan registrere seg selv. For å bekrefte ditt medlemskap i NTK krever NIF at din identitet blir bekreftet via opplysninger i Folkeregisteret, så sørg for at navnet skrives inn korrekt og fyll inn eventuelle mellomnavn.

Dersom du er registrert som medlem i klubben, men ennå ikke har betalt medlemskontingenten for 2023, er det viktig at du gjør dette så raskt som mulig.


  • Linken på hjemmesiden til NTK fører deg til MATCHi hvor man oppretter en ny konto for hvert familiemedlem.
    • Du må bekrefte kontoen din via linken MATCHi sender deg via epost

  • Finn linken i MATCHi for å søke medlemskap, fyll inn nødvendig info, inkludert kredittkort og betal ditt medlemskap.

  • ADM vil aktivere en link til NIF og du må bekrefte ditt medlemskap i NTK innen 24 timer.

  • Ønsker dere familiemedlemskap, så må det registreres en kontaktperson og alle familiemedlemmer
    • Kontaktpersonen vil motta faktura på den samlede Årsavgiften for alle, begrenset oppad til årets avgifter

  • Om medlemmet er mindreårig bør foreldrene legge inn opplysninger om «Foresatte» og alternativ fakturaadresse, inkludert foreldrenes epost.

 

Lykke til, send meg en epost om du lurer på noe.

 

Mvh Roy Larsson
Daglig leder Nordberg tennisklubb
administrasjon@nordbergtennis.no