Ekstraordinært Årsmøte - mandag 13. mai kl. 19:00 på klubbhuset.

Postet av Nordberg Tennisklubb den 28. Apr 2024

-
timer
-
minutter
-
sekunder

Til medlemmene i Nordberg Tennisklubb

Nordberg, 28. april 2024

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Nordberg Tennisklubb

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Nordberg Tennisklubb.

Årsmøtet avholdes mandag 13. mai kl. 19:00 på klubbhuset.

SAK: Valg av nytt styremedlem.

FRA: Styret

BAKGRUNN: Det ble i etterkant av klubbens årsmøte avholdt 12. mars 2024 avdekket at nyvalgt styremedlem Jan Rune Hetle ikke var valgbar ettersom han på tidspunktet for årsmøtet ikke var medlem i klubben. Han er nå medlem i klubben, og vil på tidspunktet for gjennomføring av det ekstraordinære årsmøtet ha vært medlem i mer enn én måned og følgelig være valgbar, jf. NIFs lov § 2-5. På denne bakgrunn innkaller styret til ekstraordinært årsmøte for å rette opp i situasjonen.

FORSLAG: Jan Rune Hetle velges som styremedlem i klubben.

 

Ved spørsmål som gjelder det ekstraordinære årsmøtet, kan daglig leder eller styreleder kontaktes.

 

Med vennlig hilsen

styret